'Bikaintasuna Tratuan' Ziurtagiriaren konpromisoak

Bikaintasuna Tratuanziurtagiri omnikanalak bezero eta erabiltzaileen iradokizunak, zorionak, kontsultak edo kexak entzuteko eta etengabeko hobekuntza-prozesuan sartzeko konpromisoa hartzen duten enpresak identifikatzen ditu, aparteko zerbitzu bat eskaini ahal izateko.

Sello_Euskera_fondo_blanco

“Bikaintasuna Tratuan Ziurtagiria” egiaztatzen duen zigilua ikusaraztea. Ziurtagiri honek feedback kanalera sartzeko aukera ematen du, bezeroen iradokizunak, zorionak, kontsultak eta kexak entzuteko, tratuan duten bikaintasuna hobetzeko helburuarekin.

Esleipen egokiak dituen pertsona bat izendatzea (zuzendaritzako langileak, jabea, gerentea, bezeroaren arretarako zuzendaria, etab.). Pertsona honek izango du jasotako feedback-a kudeatzeko ardura.

Arduradunaren eta/edo bezeroen kudeaketa-taldearen bidez jasotako iradokizunei, zorionei, kontsultei eta kexei erantzutea.

Enpresako langileekin bezeroek helarazten dituzten laudorioak eta zorionak partekatzea.

Enpresak erabiltzaileek eskatzen duten moduan erantzun beharko die, gehienez ere hamalau egun naturaleko epean. Erabiltzaileak erantzuna eskatu badu eta enpresak ez badio erabiltzaileari baldintza hauekin erantzuten, Easy Feedback kontuan adieraz dezake.

Enpresako langileekin bezeroek helarazten dituzten laudorioak eta zorionak partekatzea.

Bezeroek helarazten dituzten iradokizunak aztertzea, hauek praktikan jartzeko.

Iradokizunei esker abian jarritako produktu, zerbitzu edo prozesuetan egindako hobekuntzak bezeroei jakinaraztea.

Erabiltzaileen gogobetetasuna hobetzeko lan egitea. Erabiltzaileek enpresarekiko gogobetetasuna adieraz dezakete galdera honi erantzunez: “Gomendatuko al zenieke enpresa hau zure senide eta lagunei?” bai feedback-a bidaltzean eta baita hamalau egunera. Enpresek beren Net Promoter Score (NPS) eta bilakaera kalkulatzeko erabil ditzakete erantzunak.

Enpresak onartu du “Bikaintasuna Tratuan” aitortu ahak izateko baldintza horiek bete behar dituela. Easy Feedback-ek aldizka ebaluatuko du enpresak konpromiso horiek betetzen dituen ala ez.

Bezeroak Europar Batasuneko online gatazka-konponketa plataformara jotzeko aukera ere badu: https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint_es